Grondwerken

Alvorens men aan de grote werken kan beginnen, moet uw terrein bouwrijp zijn. RTS Zedelgem kan u hierbij ondersteunen.
Onze grondwerken bestaan uit: het afgraven, het verplaatsen, het leveren en het aanleggen van grond. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen. Kortom alles wat nodig is om een stabiele ondergrond te creëren. Dat laatste is een belangrijk vereiste bij duurzaam bouwen.

Een concreet overzicht van ons aanbod grondwerken:

  • Leveren en plaatsen van citernes tot 20.000 liter met aangepaste rupskraan
  • Leveren en plaatsen van olie- en vetafscheiders: aangepast aan het type afvalwater
  • Funderingen
  • Afgraven en aanleggen van terreinen in meng- of betonpuin
  • Aanleggen van parkings en opritten
  • Nivelleren van terreinen met GPS of totaalstation
  • Grondverzet
  • Plaatsen van dragende kelders

Voor de juiste prijs bel +32 50 278 418 of mail.