Steenslagfundering

Steenslagfundering is een aardvochtig mengsel van steenslag of gebroken beton met cement of calciumchloride. Het wordt gebruikt als fundering voor wegenis. Type I geeft aan dat de groote van de granulaten beperkt is tot 40mm; type II is beperkt tot 20mm. De letter A staat voor cement, B voor calciumchloride.

Volgende soorten steenslagfundering kunt u bij RTS Zedelgem verkrijgen:

  • Steenslagfundering type II A met asfaltgranulaat
  • Steenslagfundering type II A met betongranulaat

Deze mengsels voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk III - 4.4 met toevoegsel behandelde steenslagfundering met continue korrelverdeling volgens het SB 250 2.2.

Meer informatie hier omtrent kun u bij ons verkrijgen.

Voor de juiste prijs bel +32 50 278 418 of mail.